Als ‘Erkend Dienstverlener’ voor de pijler Opleidingen van de KMO Portefeuille in Vlaanderen is het onze taak u op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurt met de subsidies die worden aangeboden door de Vlaamse Regering.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste veranderingen vanaf (ten vroegste) 1 april 2016.

Om efficiënter te kunnen werken, fuseert het Agentschap Ondernemen met het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. Samen vormen ze het nieuwe ‘Agentschap voor Innoveren & Ondernemen‘.

Omdat ze de administratie rond subsidies voor ondernemingen gevestigd in Vlaanderen eenvoudiger willen maken, bestaan er vanaf 1 april 2016 nog maar 2 pijlers: Advies en Opleiding. Taalopleidingen vallen uiteraard nog steeds onder de pijler ‘Opleiding’. Erkenningsnummers blijven ook onveranderd.

Voorts brengt dit twee belangrijke veranderingen met zich mee.

De jaarlijkse totaalsubsidie stijgt. Waar u vroeger maximaal 2.500 euro subsidie per jaar kon ontvangen voor opleidingen, stijgt dit bedrag nu tot 10.000 of 15.000 euro per jaar, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Het steunpercentage wordt verlaagd naar 30% voor middelgrote ondernemingen en 40% voor kleine ondernemingen*.

De Vlaamse Regering heeft haar principieel akkoord geven met betrekking tot deze veranderingen. Dat wil zeggen dat deze veranderingen ten vroegste 1 april 2016 van toepassing zullen zijn.

Tot dan blijft de huidige regeling van toepassing, met name een maximumbedrag van 2.500 euro per jaar voor de pijler ‘Opleiding’ en een tussenkomst van 50% van de totale opleidingskost.

 

* Kleine ondernemingen (KO)

Ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria:

  • minder dan 50 werkzamen tewerkstellen;
  • een jaaromzet hebben van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 10 miljoen euro;
  • beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium (*).

Middelgrote ondernemingen (MO)

Ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria:

  • minder dan 250 werkzamen tewerkstellen;
  • een jaaromzet hebben van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 43 miljoen euro;
  • beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium (*);
  • en geen kleine onderneming zijn.