PRIVACY BELEID

Xpert Lingua hecht veel belang aan de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Hieronder vindt u meer informatie omtrent de gegevens die worden bewaard door Xpert Lingua, door wie en hoe deze worden bewaard en voor welke doeleinden. Hieronder vindt u ook meer informatie omtrent de aanpassing of het verwijderen van uw gegevens.

  • Welke gegevens worden bewaard?

Xpert Lingua bewaart volgende gegevens in haar systeem:

– Klanten en prospects: De contactgegevens van onze klanten en van decision makers binnen bedrijven die in de kader van commerciële prospectie zijn gecontacteerd.

– De contactgegevens van onze trainers of potentiële trainers die in de kader van hun functie voor ons opleidingen geven bij klanten.

– De contactgegevens van de deelnemers aan onze opleidingen.

  • Door wie worden deze gegevens bewaard?

Deze gegevens worden op een secure server bewaard. Geen enkele derde partij heeft toegang tot deze gegevens. Xpert Lingua zal deze gegevens ook nooit geven, verkopen of lenen aan een derde partij. De verantwoordlijke houder van de gegevens is Dhr. Gregory Blauwers (info@xpert-lingua.be, 02 66 9 77 81).

  • Voor welke doeleinden worden deze gegevens bewaard?

– Klanten, trainers en deelnemers aan onze opleidingen: Om een vlotte uitvoering van onze opdrachten en diensten te garanderen.

– Prospects: Om potentiële prospects op de hoogte te houden van de evoluties binnen ons bedrijf en onze diensten. Prospects kunnen op ieder ogenblik zich uitschrijven van de lijst

  • Aanpassing of verwijdering van uw gegevens?

U kan ten allten tijde vragen om uw gegevens aan te passen of te verwijderen uit onze database door contact op te nemen met de privacy-verantwoordelijke Dhr. Gregory Blauwers (info@xpert-lingua.be, 02 66 9 77 81).

Indien u van mening bent dat uw gegevens op illegale wijze worden gebruikt of dat uw bovenvermelde rechten worden geschonden kan ut en allen tijde een klacht indienen bij het controleorgaan.

 

XPERT LINGUA

Professional B2B Language Services

Adres:
Alsembergsesteenweg 383
B-1180 Brussel (Ukkel)

Gsm: 0486 95 14 34

E-mail:
info@xpert-lingua.be

Ondernemingsnummer:

0687.599.049

KMO Portefeuille:

Erkend dienstverlener DV.O225571

Chèques-formation:

Opérateur agréé 200/0166/03465