FAQ

1. Werken jullie met professionele docenten?

Ja, Xpert Lingua werkt uitsluitend met professionele trainers. Al onze trainers hebben een linguïstieke achtergrond en hebben ervaring met het geven van taallessen aan volwassenen. Bovendien kunnen zij allemaal werken met de Europese niveau’s van het CEFR for Languages, wat u een transparante evalutie van het niveau garandeert.

2. Hoe kan ik een taaltraining organiseren binnen mijn bedrijf?

Het is zeer makkelijk om een taalopleiding of taalcoaching te organiseren binnen uw bedrijf. Als u al weet welke werknemers de cursus moeten/willen volgen, kan u ons contacteren voor een gedetailleerde prijsofferte. Zodra wij de bestelbon ondertekend terugkrijgen, wordt het opleidingsproces in gang gezet. In het algemeen worden volgende stappen steeds doorlopen:

  • Voordat de cursus begint, zal een personeelslid van Xpert Lingua het beginniveau van de cursist bepalen. Dit gebeurt via een schriftelijke test (per mail) en een mondelinge test (per telefoon of ter plaatse als er veel mensen moeten getest worden). Op deze manier is het ook voor ons mogelijk om voor u de meest geschikte docent te vinden en uw cursus in de beste omstandigheden voor te bereiden.
  • Voordat de cursus begint zullen wij uiteraard in samenspraak met de cursist een deel of alle data van de cursussen vastleggen, zodat het effectieve opleidingsproces van start kan gaan.
  • Tijdens de eerste les krijgt elke deelnemer van de trainer een handig mapje. Naargelang de opleiding en de noden bevat dit mapje ook bijkomend materiaal waarop u indien nodig terug kan vallen (grammaticawijzer, werkwoordwijzer, nuttige tips, lijst met nuttige links, woordenschatlijsten, enz.)
  • Tijdens de laatste cursus vindt, op informele wijze, een evaluatie plaats van het eindniveau van de cursist(en), volgens de schalen van het Europese CEFR for Languages. Samen met een advies en eventuele opmerkingen van de trainer wordt dit doorgestuurd naar de opleidingsverantwoordelijke/contactpersoon binnen het bedrijf.

!! Opgelet: Om het goede verloop van de groepsopleidingen te verzekeren is het noodzakelijk om binnen uw bedrijf te beschikken over een minimum aan infrastructuur. Voor meer informatie hieromtrent, verwijzen we door naar vraag nr 8 in deze sectie.

3. Is het ook mogelijk om les te krijgen van een docent gespecialiseerd in mijn activiteitensector?

Uiteraard! Vooraleer de cursus van start gaat, zorgen wij voor de meest geschikte docent die het beste bij uw bedrijf en bij de cursisten past. Daarvoor hanteren wij verschillende criteria:

  • De sector in dewelke uw bedrijf actief is
  • Het voorafgaande gesprek met uw opleidingsverantwoordelijke/de contactpersoon binnen uw bedrijf
  • De concrete verwachtingen van de cursist(en)
  • De moedertaal en de doeltaal van de cursisten

Op die manier kunnen wij u optimale resultaten garanderen.

Hieronder vind u enkele van de activiteitensectoren waarin onze vaste docenten zijn gespecialiseerd: Human Ressources, Recruitment, Logistiek & Transport, Publishing & Pers, ICT & Consultancy, Bank & Verzekeringen, Marketing & Communicatie, Technics & Engineering, Stadsvernieuwing & -ontwikkeling, Boekhouding & Financiën, Pharmaceutische & Chemische sector, Medische sector, Telecommunicatie, Retail & Distributie, Kunst & Cultuur, Media & Broadcast, …

4. Worden het begin- en eindniveau geëvalueerd?

Ja, Xpert Lingua gaat systematisch het beginniveau en het eindniveau van de cursist(en) evalueren, en dit om verschillende redenen.

Eerst en vooral kunnen wij, door het beginniveau van de cursist en de activiteitensector van uw bedrijf te kennen, de meest geschikte trainer selecteren en u zo dus ook optimale resultaten garanderen. Ook aan het einde van de cursus zal een evaluatie plaatsvinden. Op die manier kunnen we u, samen met een advies en eventuele opmerkingen, een professionele feedback geven met betrekking tot de lessen en de vorderingen gemaakt door de cursist, zodat u makkelijker het verdere traject van uw werknemer kan opvolgen.

Indien u meer informatie wenst omtrent de evaluatiemethodes en de gehanteerde niveauschalen, verwijzen we door naar vraag 6 van deze sectie.

5. Indien ik meerdere werknemers wil inschrijven, hoe worden de groepen dan verdeeld?

Wanneer u ons contacteert met de vraag om aan meerdere werknemers van uw bedrijf een taalopleiding te geven, gaan wij steeds het beginniveau van elke werknemer apart evalueren. Dit gebeurt door zowel een mondelinge als een schriftelijke evaluatie (voor meer informatie hieromtrent, ga naar vraag 6). Op die manier worden wij in staat gesteld om de werknemers in te delen in verschillende groepen volgens hun niveau, indien nodig. Zodra de beginevaluatie beëindigd is krijgt u van ons een voorstel van groepsindeling. Dit voorstel is niet bindend, maar we raden u wel aan om dit te volgen.

Om didactische redenen hanteren wij inderdaad twee gouden regels:

– geen groepen met meer dan 6 deelnemers, om de persoonlijke aanpak van elke student te kunnen garanderen
– de groepen worden ingedeeld volgens niveau. Dit wil zeggen dat binnen dezelfde groep geen grote niveauverschillen mogen zijn. Opnieuw vloeit dit voort uit didactische redenen, opdat de taalopleiding onder de best mogelijke voorwaarden kan plaatsvinden.

Wat de verschillende niveauschalen die worden toegekend op basis van de beginevaluatie betreft, werken wij met de schalen van het ‘Common European Framework of Reference for Languages’ (CEFR) zoals opgelegd door de Europese Unie, die zorgt voor een objectieve evaluatie binnen het Europees grondgebeid. Voor meer informatie over de verschillende niveau’s, zie vraag 6 .

6. Hoe gebeurt de evaluatie?

Concreet zullen wij elke cursist 2 maal evalueren, één keer voor het begin van de cursus, en één keer tijdens de laatste les.

Beginevaluatie: de beginevaluatie is tweedelig, namelijk door middel van een schriftelijke evaluatie (via een formulier per mail) en een mondelinge evaluatie (via een kort telefoongesprek of ter plaatse indien veel werknemerd geëvalueerd dienen te worden), en wordt steeds afgenomen door een gecertifieerde evaluator. Op basis van deze twee evaluaties zal een niveau worden toegekend aan de cursist. Xpert Lingua hanteert de niveau’s die worden aangeraden door de Europese Unie en die moeten zorgen voor een transparante en objectieve evaluatiemethode binnen het Europees grondgebied, met name het ‘Common European Framework of Reference for Languages’ (afgekort CEFR). Dit document onderscheidt verschillende niveau’s, gaande van A1 (beginner) tot C2 (native speaker). Meer informatie hieromtrent vindt u hieronder.

Eindevaluatie: de eindevaluatie gebeurt op informele wijze tijdens de laatste les met de docent, op basis van oefeningen, rollenspellen, vraag en antwoordspellen, discussie, enz. Opnieuw wordt er hier gewerkt met de gangbare niveau’s zoals vermeld in het CEFR.

Maar waarom zijn deze evaluaties nu zo belangrijk? Voor meerdere redenen:
– ze stellen ons in staat om, indien toepasbaar, de verschillende werknemers in groepen te verdelen waarin geen te grote niveauverschillen aanwezig zijn
– ze laten ons toe om de meest geschikte trainer te vinden om optimale resultaten van de opleiding te garanderen
– door de eindevaluatie kunnen wij u een goed onderbouwd advies over uw werknemer geven na afloop van de cursus

7. Moet er worden bijbetaald voor lesmateriaal, kopijen, enz.?

Neen, alle materialen die worden meegebracht tijdens de lessen (kopijen, modules, rollenspellen en ander materiaal) zijn inbegrepen in de totaalprijs zoals vermeld op de prijsofferte die we u hebben opgestuurd. Op die manier komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan. Wel vragen wij om een kopieermachine ter beschikking te stellen van de trainer binnen de opleidingssite zodat bijkomende oefeningen, gewenst door de cursisten og aanbevolen door de docent, vlot kunnen worden gekopieerd.

8. Welke infrastructuur is nodig om een bedrijfstaaltraining te kunnen organiseren?

Dit hangt af van het type bedrijfstaaltraining.

Voor een individuele taalcoaching wordt er enkel gevraagd om een rustige ruimte te voorzien (bureau, vergaderzaal). Het kan nuttig zijn om hierin te beschikken over een internet-aansluiting. Ook een whiteboard of een flipchart kunnen handig zijn, maar zijn niet noodzakelijk.

Voor een groepsopleiding moet er een rustige zaal worden voorzien met voldoende ruimte voor alle deelnemers. Daarenboven kan er best ook worden voorzien in een whiteboard of flipchart (met stiften), zodat de docent voor de hele groep opmerkingen, oefeningen, vragen, ongekende woordenschat of structuren, enz. kan noteren.

Ook voor intensieve modules omtrent ‘geschreven communicatie’ met meerdere deelmeners is de aanwezigheid van een flipchart of whiteboard een groot pluspunt.

9. Bestaat er ook bijkomende ondersteuning voor mijn werknemers na het einde van de cursusblok?

Jazeker. Xpert Lingua biedt u de mogelijkheid om na de cursus te genieten van een bijkomende module ‘schriftelijke ondersteuning in uw professionele communicatie’. Deze bijkomende module houdt in dat u kan genieten van verdere ondersteuning (gaande van simpele revisie van documenten tot gedetailleerde verbetering met opmerkingen) voor al uw professionele communicatie, intern en extern.

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie daaromtrent.

10. Ik weet niet goed welke werknemers binnen mijn bedrijf echt een taalopleiding nodig hebben? Kunnen jullie ons daarmee helpen?

Jazeker. Wij bieden u ook een taalaudit dienst aan. Dit wil zeggen dat één van onze specialisten uw bedrijf komt bezoeken. Na een gesprek met de opleidingsverantwoordelijke of (afdelings)manager zullen de verschillende noden binnen het departement/bedrijf worden geïdentificeerd. Ook zullen de werknemers die het wensen geëvalueerd worden (schriftelijk en mondeling). Op die manier kunnen wij de taalnoden binnen uw bedrijf exact in kaart brengen en een professioneel advies omtrent de nood aan opleidingen geven. Voor meer info hieromtrent, gelieve ons te contacteren.

XPERT LINGUA

Professional B2B Language Services

Adres:
Alsembergsesteenweg 383
B-1180 Brussel (Ukkel)

Gsm: 0486 95 14 34

E-mail:
info@xpert-lingua.be

Ondernemingsnummer:

0687.599.049

KMO Portefeuille:

Erkend dienstverlener DV.O225571

Chèques-formation:

Opérateur agréé 200/0166/03465