Xpert Lingua kan u helpen voor al uw beëdigde vertalingen.


Ons team van beëdigde vertalers kan al uw officiële documenten vertalen
van en naar het Frans, Nederlands, Engels en Duits.

Wij staan in voor de vertalingen van geboorteaktes, overlijdensaktes, huwelijksaktes, echtscheidingsaktes, diploma’s, enz.,
alsook de vertaling van allerlei teksten voor gerechtelijke doeleinden.

Daarenboven kunnen wij, indien nodig, instaan voor de legalisering van het vertaalde document bij de rechtbank.

Als u graag weet wat de prijs is voor een beëdigde vertaling,
gelieve het contactformulier in te vullen.

Voor dringende beëdigde vertalingen kan u ons steeds bellen
op het nummer +32 (0) 2 66 9 77 81 of contacteren per e-mail: info@xpert-lingua.be.

1 + 14 =

In volgende gevallen zal u hoogstwaarschijnlijk beroep moeten doen op een Belgisch beëdigd vertaler:

– U bent van plan te verhuizen naar het buitenland
– U bent van plan te studeren in het buiteland
– U woont in het Waalse gewest en moet een officieel document (in het Nederlands) voorleggen aan de administratie, of vice versa
– U wil een aanvraag indienen om de Belgische nationaliteit te bekomen

Xpert Lingua staat in voor de beëdigde vertaling van onder andere volgende documenten:

Burgerlijke rechtbank of administraties: Geboorteakte – Huwelijksakte – Adoptierapport – Apostille – Herkenningsakte – Akte van bekendheid – Verklaring van Ongehuwde Staat – Uittreksel uit het Strafregister – Oorsprongscertificaat – Allerhande Vonnissen van de Rechtbank (Vredegerecht, rechtbank van eerste aanleg, enz.) – Inschrijvingsbewijs – Verklaring van Nationaliteit – Diploma – Medisch attest – Rijbewijs – Uittreksel uit het volksregister – Notariële verklaring – Uittreksel uit het overlijdensregister – Geboorteverklaring – …

Ondernemingsrechtbank of fiscaliteit: Statuten van bedrijven – Arbeidsovereenkomst – Contract – Huurcontract – Uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen – Aanslagbiljet – Loonfiches – …

Het team van beëdigde vertalers van Xpert Lingua staat in voor de vertaling van en naar de volgende talen: Frans, Nederlands, Engels, Duits, Spaans en Filipijns (tagalog). Voor alle andere talencombinaties raden we u aan op de volgende website te bezoeken.